Japone veb


Klas
i (Souch)
Pozitif Negatif
u ()
てFom
たFom
eru (Posib Fom)
ば (Sipoze Fom)
ou (Pwal Fom)
ro (Komand Fom)
れる (Pasif Fom)
せる (Komisyon Fom)

Not: kontni an nan paj sa a soti nan < a yon href = https://github.com/andrewchenk/hasami sib = _blank > hasami pwoje ki baze sou ako a lisans MIT, pou referans selman.