Japone 50 Pwononsyasyon pratik

Klike sou Kana a koute Pwononsyasyon a, epi yo pral bouch la ki koresponn ap Paret sou bo dwat la.